Alla hanterar stress olika.

Utmaningar hanteras på olika sätt. Vi har skapat ett nytt personlighetstest som identifierar individuell sårbarhet för stress. Stress och utbrändhet är individuella utmaningar som kräver personliga lösningar.

Fyra sätt att hantera stress.

Som ansvarig chef eller HR-funktion är det lätt att lägga skulden på sig själv när människor i organisationen bränner ut sig, men faktum är att stresshantering också är ett individuellt ansvar. Med riktade, individanpassade insatser mår din personal bättre och ditt företag kan spara stora pengar för att ni äntligen hanterar stressproblematiken rätt och riktigt.

Accurate Alex.

ambitionprofile accurate alex slim characters rgb

Ambitious Kim.

ambitionprofile ambitious kim slim characters rgb

Achieving Charlie.

ambitionprofile achieving charlie slim characters rgb

Bright Robin.

ambitionprofile bright robin slim characters rgb

Ett fantastiskt HR-verktyg

Bygg starka team! Genom att kartlägga din organisations ”stress-DNA” förstår du hur olika personer hanterar stress och kan sätta samman välmående och effektiva team.

Reducera utbrändhet i din organisation

Vi människor hanterar stress olika. Vi hjälper dig att lära känna ditt team på djupet så att du och dina kollegor tillsammans kan undvika stress på arbetsplatsen.

En coach

När du på djupet förstår ditt team vet du precis vad de behöver från ditt ledarskap för att minska stressnivåerna. Skräddarsy din plan med oss.

Vår kartläggning ökar effektiviteten

Bli medveten om varför ditt team underpresterar. Med vår kartläggning kan du lättare matcha ditt team för en bättre leverans.

Vad kan vår forskning egentligen säga om stress?

En hel del, för vi har gjort vår läxa rätt. Och nu tänker vi minska utbrändhet för gott – genom att börja prata om problemet på rätt sätt.

Du kan strunta i Big Five.

Vi utgår från den allra senaste forskningen med en bättre passform för det moderna arbetslivet, vilket skapar högre användbarhet och därigenom bättre resultat avseende ledarskap och självledarskap. Vi skapar långsiktigt hållbara medarbetare och team.

Visa hur man kan förändras!

Bekvämlighetszoner

Vi hanterar samma uppdrag på olika sätt och kanske strävar efter det som känns bekvämt. För att kunna stanna kvar i vår trygga zon så länge vi kan försöker vi få andra att göra uppdraget på vårt sätt, så att vi kan fortsätta känna oss trygga inom vår bekvämlighetszon.

Konfliktzoner

Medarbetare A presterar bäst med tydliga instruktioner. Med vaga instruktioner blir A osäker och därmed lätt stressad. Medarbetare B blir motiverad av företagets vision och om arbetsuppgifterna känns engagerande. B vill känna förtroende från chefen och vill inte ha detaljerade instruktioner. Dessa två personligheter kraschar med varandra vilket resulterar i stress och konflikter inom arbetsgruppen.

Kommunikationszoner

Vår kartläggning tillhandahåller självinsikt. Plötsligt blir det enklare att se vilka triggers som stressar dig och dina kollegor. Det ger er sinsemellan nya möjligheter för bättre kommunikation, ett bättre agerande och resulterar i en välmående arbetsplats.

När alla drar jämnt.

Ge dina anställda rätt verktyg att själva kunna hantera sin stressnivå, både som individer och som team. Låt dom göra arbetet! Det är då magin skapas.

Våra vänner förstår allt om stress nu: