Möt våra personas.

Våra olika personas beskriver personlighetstyperna i ditt team. När du använder dig av dessa får du en djupare förståelse för hur du kan skapa effektivare team, bättre leveranser och minska de kostnader som är relaterade till stress och utbrändhet.

Hej där!
Jag är Accurate Alex.

Jag jobbar väldigt hårt. Ibland lite för hårt – med för lite hänsyn till min egen hälsa. Men, jag är en väldigt ambitiös person!

ambitionprofile accurate alex slim characters rgb

Accurate Alex är driven och ambitiös, men har ofta svårt att hitta ett hälsosamt tempo. Det finns alltid något mer att uppnå. Man kan alltid springa snabbare.

Att öka tempot är naturligt för Alex. Men att sakta ner, reflektera och ändra riktning går emot den starka instinkten att vilja fortsätta briljera och prestera.

Prestationen är något väldigt personligt för Alex. Därför tenderar Alex att koppla ihop prestationen på jobbet med sin självkänsla. För Alex betyder ett misslyckande på jobbet att man är en misslyckad person. Det är det som eldar på Alexs ambition och engagemang, men det är också just det som gör det svårt att sätta en gräns mellan jobb och fritid. Alex har lätt att ta på sig för mycket jobb och att pressa sig själv för hårt. När Alex upplever ett bakslag eller gör ett misstag på jobbet, är den spontana reaktionen att klandra sig själv och börja älta tuff självkritik. Konsekvensen blir att både prestationen och måendet dras ner.

Hola! Jag är
Ambitious Kim.

Jag är tveklöst motiverad, men ibland kan mitt sviktande självförtroende krångla till mitt självledarskap. Jag har ibland svårt att säga nej trots att schemat redan är fullt.

ambitionprofile ambitious kim slim characters rgb

Ambitious Kim är vanligtvis motiverad men ibland kan självkänslan vara ostadig, ändå lyckas Kim oftast prestera på hög nivå.

Kims tendenser till en prestationsbaserad självkänsla är en stark drivkraft, men gör det också svårt att hantera bakslag, arbetstoppar och utmanande situationer överlag. Ett misstag på jobbet kan kännas som ett personligt misslyckande, och som Kim ofta tar med sig hem. Det här är mönster som Kim behöver lära sig att identifiera, för att få en bättre psykologisk flexibilitet och uthållighet.

Mitt namn är
Achieving Charlie.

Jag har kapaciteten och drivet, och jag har generellt bra uthållighet. Men, jag skulle kunna använda min fritid bättre – kvällar, helger, semestrar – för att maximera min vila och återhämtning.

ambitionprofile achieving charlie slim characters rgb

Achieving Charlie drivs och vill ledas av motivation, inspiration och coachning. Charlie gillar också en konkret utmaning, ett tydligt mål, för att kunna prestera och må som bäst på jobbet.

När man ger feedback till Charlie är det viktigt att uppskatta och prisa insatser och framsteg, men lika viktigt är det att visa var nästa utveckling finns. En balanserad mix kommer att hålla Charlie engagerad i särskilt krävande situationer på jobbet, som svåra projekt.

Balans är nyckeln för Charlie. Även om projekt som sträcker sig bortom Charlies nuvarande kapacitet kan vara gynnsamma för personlig utveckling, är det bäst om dessa kompletteras med uppgifter som bättre matchar Charlies befintliga kompetens och kunskapsnivå. Perioder av hektiskt arbete bör följas upp med återhämtningsintervaller för att förhindra trötthet och utmattning. 

Jag är Bright Robin.

Jag ger alltid 100% när jag är motiverad, och känner att även om jag inte är framgångsrik varje gång, så  betyder det inte att jag är ett totalt misslyckande. Att göra sitt allra bästa när det verkligen gäller är gott nog för mig.

ambitionprofile bright robin slim characters rgb

Bright Robin är tävlingsinriktad och ambitiös. Robin är med på nya utmaningar men är samtidigt OK med att inte hela tiden vinna. Robin tänker att man alltid kan lära av sina misstag och komma tillbaka bättre och starkare.

Men Robin behöver intressanta utmaningar, annars kommer motivationen sjunka. När viljan finns där, kan Robin göra riktiga kraftansträngningar för att uppnå optimal leverans. Det är en av Robins riktiga styrkor.

Robins utmärkande drag är förmågan att alltid göra sitt bästa, samtidigt som hen skiljer på arbetsprestationer och personlig identitet. Hen förstår att en dålig dag på jobbet inte definierar vem hen är som individ. Denna förmåga att skilja mellan prestation och självkänsla är en framträdande och värdefull egenskap hos Robin.

Få dina kollegor att må fantastiskt samtidigt som du ökar vinsten.

Vi kan erbjuda en holistisk utvärdering av stressnivåer i din organisation. Genom ett helt nytt sätt att utföra en psykometrisk kartläggning på – skapar vi det enda som faktiskt hjälper dig att minska både lidandet och kostnader som idag är kopplade till stress på din arbetsplats.