Forskningen som fokuserar på INDIVIDEN.

Vi ger dina anställda kunskapen att leda sig själva till ökat välmående och minskade kostnader.

Med modern psykometri kan vi hjälpa dig att på ett snabbt, enkelt och lönsamt sätt identifiera de uppskattningsvis 15% i din organisation som riskerar att bli utbrända, och på så sätt kunna göra riktade insatser i tid.

Använd våra test och individuella rapporter för att minska både mänskligt lidande och de direkta och indirekta kostnaderna förknippade med stress. Dessutom ökar avkastningen på investeringen (ROI) för organisationens kontinuerligt förebyggande insatser tack vare förbättrad noggrannhet.

Vårt test bygger på en allmänt erkänd forskningstradition som går tillbaka minst 50 år. Ytterst handlar det om kopplingen mellan överprestation och prestationsbaserad självkänsla kopplat till din psykiska hälsa.  Vi har applicerat all denna data för en ny arena – arbetsplatsen.

För att skydda vår affärsmodell delar vi inte källkoden till vårt test offentligt. Vi delar dock med oss av vad vi kan i individuella samtal, så välkommen att höra av dig. Räkna med att du får skriva under ett NDA.

Dessutom välkomnar vi alltid partnerskap och forskningssamarbeten för att berika, förtydliga och empiriskt förbättra förståelsen av vårt test. Hör av dig för mer information.

1.

Det första steget är att undersöka individuell stresstolerans inom din organisation. Det är enkelt att testa hela ditt företag.

2.

När screeningen är klar får alla en rapport av oss och HR får full överblick över resultatet.

3.

Du kan nu enkelt se vem som riskerar att bli utbränd och du kommer att kunna förstå om din nuvarande strategi fungerar.

4.

Använd informationen för att utarbeta en ny strategi för att börja minska stress och utbrändhet på individnivå och följa den långsiktiga positiva utvecklingen.

Låt oss bryta ner det i fyra.

Så här enkelt kan du dramatiskt minska utbrändheten på din arbetsplats och få dina kollegor att hantera stress på ett bra sätt!

Ett test & ett verktyg sköter allt.

Det är enkelt att jobba med oss, och du kommer att få ett fullt DNA över stressnivåer och en omfattande vy för att du ska kunna göra bra beslut kring välmåendet inom din organisation.

insights reports

Våra vänner förstår allt om stress nu: